YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 100 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 tr 100 sách BT Sinh lớp 6

Thực vật có vai trò đôi với động vật như

A. cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.

B. cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

C. giúp điều hoà khí hậu.

D. cả A và B. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Thực vật có vai trò đôi với động vật như cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 100 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON