AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây là cơ quan tương tự?

  • A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác
  • B. Lá đậu Hà lan và gai xương rồng
  • C. Tua cuốn của dây bầu và gai xương rồng
  • D. Cánh chim và cánh côn trùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>