YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cơ quan tương tự là những cơ quan 

  • A. Có cùng kiểu cấu tạo
  • B. Có cấu trúc bên trong giống nhau
  • C. Có cùng nguồn gốc 
  • D. Có cùng chức năng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cơ quan tương tự là những cơ quan có hình dạng bên ngoài tương tự nhau, có chức năng giống nhau nhưng không cùng nguồn gốc, kiểu cấu tạo khác nhau, cấu trúc bên trong khác nhau. 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON