YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kết luận nào sau đây không đúng? 

  • A. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo
  • B. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc
  • C. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau 
  • D. Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc. 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131102

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON