AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng chứng tiến hoá không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung là

  • A. Cơ quan thoái hoá
  • B. Sự phát triển phôi giống nhau
  • C. Cơ quan tương đồng 
  • D. Cơ quan tương tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA