YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mọi sinh vật đều dùng chung một mã di truyền và 20 loại axit amin để cấu tạo prôtêin là:

  • A. Bằng chứng giải phẫu so sánh.            
  • B. Bằng chứng phôi sinh học.
  • C. Bằng chứng địa lí sinh học.     
  • D. Bằng chứng sinh học phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mọi sinh vật đều dùng chung một mã di truyền và 20 loại axit amin để cấu tạo prôtêin là: bằng chứng sinh học phân tử.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tiến hóa sinh học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF