AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mọi sinh vật đều dùng chung một mã di truyền và 20 loại axit amin để cấu tạo prôtêin là:

  • A. Bằng chứng giải phẫu so sánh.            
  • B. Bằng chứng phôi sinh học.
  • C. Bằng chứng địa lí sinh học.     
  • D. Bằng chứng sinh học phân tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA