YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 194 SGK Sinh 12

Giải bài 2 tr 194 sách GK Sinh lớp 12

Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài 2

 • Ví dụ về các bậc dinh dưỡng cùa 1 quần xã tự nhiên (quần xã đồng cỏ):
  • Sinh vật sản xuất: cây cỏ, cây bụi.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu ăn lá cây, rệp, chuột.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu.
  • Sinh vật phân huỷ: vi khuẩn, nấm, mối, giun đất.
 • Ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên (quần xã suối):
  • Sinh vật sản xuất: tảo lục, tảo silic, thuỷ tức.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1: muỗi nước, tôm, cá mè.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 2: nhện nước, cá quả.
  • Sinh vật phân huỷ: vi khuẩn, giun.
  • Chất hữu cơ từ ngoài theo dòng suối: các mẩu lá cây, cành cây, rác,...
 • Ví dụ về bậc dinh dưỡng của quần xã nhân tạo (quần xã đồng lúa):
  • Sinh vật sản xuất: cây lúa.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu đục thân lúa, rệp, chuột.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 2: chim sâu, rắn.
  • Sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất: diều hâu.
  • Sinh vật phân huỷ: vi khuẩn, nấm, giun đất.

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 194 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON