ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến trao đổi vật chất trong hệ sinh thái thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về trao đổi vật chất trong hệ sinh thái cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (156 câu):

 • Anh Trần Cách đây 3 tháng

  (1) Phần lớn năng lượng bức xạ khi vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường
  (2) Một phần năng lượng bị tiêu hao do hoạt động hô hấp của sinh vật
  (3) Một phần năng lượng sinh vật không sử dụng được
  (4) Một phần năng lượng bị mất qua chất thải
  (5) Một phần năng lượng bị mất đi các bộ phận bị rơi rụng
  (6) Một phần năng lượng bị mất do sinh vật ở mắt xích phía trước không tiêu thụ hết các sinh vật ở mắt xích phía sau
  Có bao nhiêu phương án trả lời đúng?

  A. 6
  B. 4
  C. 3
  D. 5

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Bảo Trâm Cách đây 3 tháng

  (2) Độ dài của chuỗi thức ăn bị giới hạn bởi sự mất mát năng lượng
  (3) Phần lớn sản phẩm của hệ sinh thái trên cạn được sử dụng bởi nhóm sinh vật ăn phế liệu
  (4) Năng lượng sơ cấp thô là phần còn lại của năng lượng được đồng hóa sau hô hấp
  Có bao nhiêu phát biểu đúng?

  A. 1
  B. 3
  C. 4
  D. 2

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ho Ngoc Ha Cách đây 3 tháng

  A. Thực vật -> động vật phù du -> cá -> lợn -> người.

  B. Thực vật -> dê -> người.
  C. Thực vật -> động vật phù du -> cá -> người.
  D. Thực vật -> người.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 3 tháng

  Trong mô của giun dẹp có các tảo lục đơn bào sống. Khi thuỷ triều hạ xuống, giun dẹp phơi mình trên cát và khi đó tảo lục có khả năng quang hợp. Giun dẹp sống bằng chất tinh bột do tảo lục quang
  hợp tổng hợp nên. Quan hệ nào trong số các quan hệ sau đây là quan hệ giữa tảo lục và giun dẹp.

  A. Cộng sinh.
  B. Vật ăn thịt – con mồi.
  C. Kí sinh.
  D. Hợp tác.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Quá Cách đây 3 tháng

  A. Có toàn các loài du nhập từ nơi khác đến.

  B. Giống với hệ động, thực vật của lục địa gần nhất.
  C. Có hệ động, thực vật đa dạng, phong phú hơn ở đảo lục địa.
  D. Hay tồn tại những loài đặc hữu.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 3 tháng

  A. Lúa → rắn → chuột → diều hâu.

  B. Lúa → chuột→ diều hâu → rắn.
  C. Lúa → chuột → rắn → diều hâu. 
  D. Lúa → diều hâu → chuột → rắn.

  10/07/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 3 tháng

     A. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì thức ăn càng đơn giản.

     B. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.

     C. Trong một chuỗi thức ăn mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau.

     D. Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 tháng

     A. Tất cả các chuỗi thức ăn đều bắt đầu bằng sinh vật sản xuất.

     B. Các loài trong chuỗi thức ăn có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

     C. Năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng thất thoát đến 90%.

     D. Chuỗi thức ăn thường không dài quá 7 mắt xích.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai Cách đây 3 tháng

  I. Vi khuẩn       
  II. Thực vật.       
  III. Vi sinh vật tự dưỡng.                       

  IV. Nấm.

  A. II, IV

  B. I, III
  C. II, III
  D. I, IV

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Hanh Cách đây 3 tháng

  Cho các phát biểu sau đây:

  1. Bậc dinh dưỡng cấp 4 là cá lớn.
  2. Sinh vật tiêu thụ bậc 3 là cá lớn.
  3. Có 4 mắt xích trong chuỗi thức ăn trên.
  4. Sinh vật sản xuất của chuỗi thức ăn trên là thực vật nổi.

  Số phát biểu đúng là:

     A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngọc Trinh Cách đây 3 tháng

     A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 là sâu ăn lá ngô và châu chấu.

     B. Lưới thức ăn trên có 4 chuỗi thức ăn.

     C. Rắn hổ mang thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

     D. Chim chích là sinh vật duy nhất thuộc sinh bậc dinh dưỡng cấp 2.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vi Cách đây 3 tháng

  1. Có 3 sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
  2. Có 3 chuỗi thức ăn.
  3. Sâu ăn lá, chuột, gà là các sinh vật tiêu thụ bậc 1.
  4. Lúa và sâu ăn lá là sinh vật sản xuất ở trong lưới thức ăn trên.

  Số phát biểu đúng là:

     A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 tháng

  3. Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

  4. Chuỗi thức ăn dài nhất có 3 bậc dinh dưỡng.

  5. Cáo vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 2, vừa là sinh vật tiêu thụ bậc 3.

  6. Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là cáo.

  Phương án nào sau đây là đúng?

     A. (1) đúng; 2) đúng; (3) sai; (4) sai; (5) đúng; (6) đúng.

     B. (1) đúng; 2) sai; (3) sai; (4) sai; (5) đúng; (6) sai.

     C. (1) đúng; 2) sai; (3) đúng; (4) sai; (5) đúng; (6) sai.

     D. (1) đúng; 2) đúng; (3) sai; (4) đúng; (5) sai; (6) sai

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Bảo Trâm Cách đây 3 tháng

     A. Hổ có vuốt ở chân và răng rất sắc để chống lại bất kỳ kẻ thù nào.

     B. Hổ có sức mạnh không loài nào địch nổi.

     C. Hổ chạy rất nhanh, vật ăn thịt khác khó lòng đuổi kịp được.

     D. Do hổ không có đủ năng lượng để cung cấp thêm cho các bậc dinh dưỡng kế tiếp.

  28/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 4 tháng

  a. Có 5 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3

  b. Nếu D bị tiêu diệt thì H sẽ tăng

  c. Các loài C,F,I và E không thuộc cùng 1 bậc dinh dưỡng

  d. Khi E giảm thì D và F sẽ cạnh tranh với nhau

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Nhan Cách đây 4 tháng

  Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. 

  a. cấp 2

  b. cấp 1

  c. cấp 3

  d. cấp 4

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 4 tháng

  I. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.

  II. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.

  III. Tôm, cá rô và chim bói cá đều là sinh vật tiêu thụ.

  IV. Sự tăng, giảm số lượng chim bói cá sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.

  a. 1

  b. 3

  c. 2

  d. 4

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • lê Phương Cách đây 4 tháng

  1. Dùng bẫy diệt chuột để bảo vệ mùa màng.

  2. Dùng ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân hại lúa.

  3. Dùng thuốc trừ sâu để diệt sâu bệnh.

  4. Bắt bớt rắn dọc dưa để diệt chuột hại lúa.

  Đáp án đúng là:

  a. 1

  b. 2

  c. 3

  d. 4

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 4 tháng

  a. Chuỗi thức ăn cho biết mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

  b. Trong thiên nhiên có hai loại chuỗi thức ăn cơ bản.

  c. Trong một quần xã hai chuỗi thức ăn hoạt động đồng thời.

  d. Trong một quần xã có thể cả hai chuỗi thức ăn đều chiếm ưu thế.

  15/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 4 tháng

  a. Sinh vật thuộc mắt xích đứng trước là thức ăn của sinh vật thuộc mắt xích đứng sau.

  b. Sinh vật thuộc mắt xích càng xa vị trí của sinh vật sản xuất thì có sinh khối trung bình càng nhỏ.

  c. Sinh vật thuộc mắt xích đứng sau sử dụng sinh vật thược mắt xích đứng trước làm thức ăn nên sinh khối của sịnh vật dùng làm thức ăn phải lớn hơn nhiều lần.

  d. Năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng bị hao hụt dần.

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 4 tháng

  a. Quần thể động vật ăn thịt bậc cao nhất nhìn chung nhỏ hơn quần thể của sinh vật tiêu thụ sơ cấp.

  b. Chỉ có một phần nhỏ năng lượng được thu nhận bởi sinh vật sản xuất được chuyển tới sinh vật tiêu thụ.

  c. Năng lượng nhìn chung giảm dần qua các bậc dinh dưỡng.

  d. Chất độc trong môi trường gây tai hại lớn hơn cho sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất.

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 4 tháng

  a. Tháp khối lượng của hệ sinh thái trên cạn bao giờ cũng có dạng chuẩn.

  b. Các loại tháp sinh thái dạng chuẩn bao giờ cũng có đáy lớn, đỉnh hướng lên trên.

  c. Các loại tháp sinh thái không phải bao giờ cũng có đáy lớn, đỉnh hướng lên trên.

  d. Tháp số lượng của hệ sinh thái dưới nước bao giờ cũng có dạng chuẩn.

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 4 tháng

  A. Chu trình cacbon.

  B. Chu trình nitơ.

  C. Chu trình nước.

  D. Chu trình photpho.

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hồng Hạnh Cách đây 4 tháng

  Cho các phát biểu sau:

  1. Một tháp sinh khối bền vững đôi khi có bậc dinh dưỡng phía trên rộng hơn bậc dinh dưỡng phía dưới.

  2. Mỗi loài sinh vật có thể tham gia nhiều lưới thức ăn trong hệ sinh thái.

  3. Tháp sinh khối bền vững luôn có cạnh xiên.

  4. Sinh vật tiêu thụ chỉ là động vật.

  5. Số lượng cá thể của bậc dinh dưỡng cao hơn luôn ít hơn bậc dinh dưỡng thấp hơn.

  Tổ hợp phát biểu đúng là:

  a. 1

  b. 1,2

  c. 1,2,3

  d. 1,2,3,4

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo khanh Cách đây 4 tháng

  a. Tất cả các chuỗi thức ăn đều được bắt đầu bằng sinh vật sản xuất.

  b. Một loài có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn khác nhau trong quần xã.

  c. Thực vật không thể tham gia vào các sinh vật tiêu thụ.

  d. Trong một quần xã, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.

  14/06/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)