YOMEDIA

Hỏi đáp về Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Sinh học 12

Nếu các em có gì còn khó khăn nào về các vấn đề liên quan đến trao đổi vật chất trong hệ sinh thái thì các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao về trao đổi vật chất trong hệ sinh thái cộng đồng sinh học cuả HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em

ADMICRO

Danh sách hỏi đáp (30 câu):

 • thu trang Cách đây 2 tháng

  Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

   

  I. Lưới thức ăn có tối đa 6 chuỗi thức ăn.

  II. Có 3 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.

  III. Loài E có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2 hoặc 4.

  IV. Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài G.

  A. 1

  B. 3

  C. 2

  D. 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  bach hao Cách đây 2 tháng

   

  I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.

  II. Quan hệ giữa loài I và loài K là quan hệ cạnh tranh khác loài.

  III. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của các loài còn lại.

  IV. Loài K là sinh vật tiêu thụ bậc 4 và 5.

  A. 2

  B. 3

  C. 1

  D. 4

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thúy Biển Cách đây 2 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Thuy Cách đây 2 tháng

  Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ. Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  (1) Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất.

  (2) Loài B là sinh vật tiêu thụ bậc 2.

  (3) Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn.

  (4) Loài C có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2 hoặc bậc 3.

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4 

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ánh tuyết Cách đây 2 tháng

  A. Động vật bậc thấp, thực vật, vi sinh vật.

  B. Động vật bậc thấp, vi sinh vật.

  C. Thực vật, tảo đơn bào và vi khuẩn lam.

  D. Sinh vật dị dưỡng. 

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Văn Thành Cách đây 2 tháng

   Em cần giúp đỡ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tường Vi Cách đây 3 tháng

  A. Trong tự nhiên, chỉ có một loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

  B. Khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc của lưới thức ăn ở các hệ sinh thái càng trở nên phức tạp hơn.

  C. Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

  D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì các chuỗi thức ăn càng có ít mắt xích chung. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ Cách đây 3 tháng

  A. Rắn.

  B. Đại bàng.

  C. Nhái.

  D. Sâu. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc Cách đây 3 tháng

  Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn này?

  I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 bậc dinh dưỡng.

  II. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn.

  III. Nếu loại bỏ bớt cá thể của loài A thì tất cả các loài còn lại đều giảm số lượng cá thể.

  IV. Nếu loài A bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì loài H sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với loài A.

  A. 1.

  B. 3.

  C. 4.

  D. 2. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 3 tháng

  I. Có 15 chuỗi thức ăn.

  II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.

  III. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì loài lưới thức ăn này có tối đa 7 loài.

  IV. Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng.

  A. 4.

  B. 2.

  C. 1.

  D. 3. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • na na Cách đây 3 tháng

  A. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có 1 loài sinh vật.

  B. Trong một lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường là bậc dinh dưỡng cấp 1.

  C. Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

  D. Mỗi loài sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 3 tháng

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.

  II. Quan hệ giữa loài C và loài E là quan hệ cạnh tranh khác loài.

  III. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của 9 loài còn lại.

  IV. Nếu loài C bị tuyệt diệt thì loài D sẽ bị giảm số lượng cá thể.

  A. 1

  B. 4.

  C. 3.

  D.  2. 

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mỹ Ngọc Cách đây 4 tháng
  Thế nào là mắc xích chung

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 2 năm

  á​nh sá​ng ảnh​ hư​ơởng​ như​ thế​ nào​ lê​n đ​ờ​i số​ng đ​ộng và​ thực​ vật?cho ví​ dụ

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Vũ Cách đây 2 năm

  phản xạ là gì

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 2 năm

  Bài 1. Một ADN dài 255 nm, có 150 nu. Hãy tính khối lượng phân tử của ADN. Giả sử, trên mạch thứ nhất của ADN có T= 450 nu, G= 30 nu. Tính sớ nu từng loại trên mỗi mạch của ADN và cả ADN.

  Bài 2. Trong mạch thứ nhất của phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30% và mạch 2: X = 156000 nu.

  a. Tỉ lệ % và số lượng từng loại nu của mỗi ADN

  b. Tính M, L của ADN. Tính số HTđp giữa các nu và cả ADN

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 2 năm

  nêu biểu hiện của hiện tượng thoái hóa giống?tại sao sự tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây hiện tượng thoái hóa giống ? vì sao những phương pháp này vẫn được sử dụng trong chọn giống

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 2 năm

  Phân tích mối quan hệ giữa dân. Số tài nguyên môi trường

  Vì sao trong các biện pháp chống ô nhiễm môi trường thì việc chọn trồng cây xanh được lựa chọn ưu thế nhất

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 2 năm

  Mèo con ăn trúng FLUCINAR có chết ko mấy bạn.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Bảo Khánh Cách đây 2 năm

  Chức năng của hệ tuần hoàn ,hệ bài tiết ,của các tế bào trong máu ,vitamin

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Xuân Ngạn Cách đây 2 năm

  hãy quan sát và mô tả điều kiện ánh sáng nơi em ở và cho biết trong điều kiện ánh sáng như vậy thì tác động đến sinh vật như thế nào

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thu Huệ Cách đây 2 năm

  Khi canh tác ở đồng bằng miền bắc, vì sao người dân thường cấy lúa theo hàng, trồng rau theo luống. Giúp mình với hihi

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 2 năm

  phân tích mối quan hệ giữa tảo xanh và nấm tạo thành địa y

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 2 năm

  Nhịp tim thay đổi ntn sau khi di chuyển từ tư thế ngồi sang đứng? Nếu 2 người cùng chuyển tư thế nhưng nhịp tim của 2 người đó ko giống nhau, hãy đưa ra giả thuyết giải thích. Có cách nào kiểm tra được giả thuyết đó ko?

   

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA