ADMICRO
UREKA

Bài tập 4 trang 194 SGK Sinh 12

Giải bài 4 tr 194 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

A. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.

B. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

C. Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

D. Quan hệ giữa các loài trong quần xã.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài 4

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 194 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF