YOMEDIA

Bài tập 4 trang 194 SGK Sinh 12

Giải bài 4 tr 194 sách GK Sinh lớp 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

A. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.

B. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

C. Mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

D. Quan hệ giữa các loài trong quần xã.

ADMICRO

Gợi ý trả lời Bài 4

 
 

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

⇒ Đáp án C

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 194 SGK Sinh 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Bánh Mì

  I. Có 15 chuỗi thức ăn.

  II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 mắt xích.

  III. Nếu loài K bị tuyệt diệt thì loài lưới thức ăn này có tối đa 7 loài.

  IV. Nếu loài E bị con người đánh bắt làm giảm số lượng thì loài M sẽ tăng số lượng.

  A. 4.

  B. 2.

  C. 1.

  D. 3. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  na na

  A. Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có 1 loài sinh vật.

  B. Trong một lưới thức ăn, động vật ăn thịt thường là bậc dinh dưỡng cấp 1.

  C. Hệ sinh thái nhân tạo thường có lưới thức ăn phức tạp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

  D. Mỗi loài sinh vật có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích.

  II. Quan hệ giữa loài C và loài E là quan hệ cạnh tranh khác loài.

  III. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của 9 loài còn lại.

  IV. Nếu loài C bị tuyệt diệt thì loài D sẽ bị giảm số lượng cá thể.

  A. 1

  B. 4.

  C. 3.

  D.  2. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA