YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14 trang 156 SBT Sinh học 12

Giải bài 14 tr 156 sách BT Sinh lớp 12

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì.

A. hệ sinh thái dưới nước có đa dạng sinh học cao hơn.

B. môi trường nước không bị năng lượng sáng mặt trời đốt nóng.

C. môi trường nước có nhiệt độ ổn định.

D. môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn môi trường trên cạn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

  • Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì môi trường nước có nhiệt độ ổn định do đó sự mất dần năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng ít hơn chuỗi thức ăn sẽ dài hơn.

Vậy đáp án đúng là: C 

-- Mod Sinh Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 156 SBT Sinh học 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF