YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 162 sách GK Sinh lớp 11

Sinh sản vô tính là gì?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

  • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ
  • Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 162 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON