YOMEDIA

Bài tập 2 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 162 sách GK Sinh lớp 11

Sinh sản vô tính là gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ
 • Cơ sở của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 162 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Hoàng Mai

  - Hãy lấy một số ví dụ về sinh sản vô tính mà em biết.

  - Con thằn lằn bị đứt đuôi rồi tái sinh đuôi mới có phải là sinh sản không? Hãy giải thích vì sao.

  - Hãy nêu vai trò của sinh sản vô tính trong thực tiễn và cho ví dụ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Thị Trang

  Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau :

  - Sinh sản ở sinh vật là gì ?

  - Nêu các kiểu sinh sản mà em biết. Giải thích sự khác nhau của các kiểu sinh sản đó.

  - Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  1 Hiện nay ss vô tính được ứng dụng trong lĩnh vực nào ? Cho ví dụ ?

  2 Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm. Giải thích ?

  Mình sắp thi rồi giúp mình với mng ơiiiii

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA