YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 91 SBT Sinh học 11

Giải bài 3 tr 91 sách BT Sinh lớp 11

Sinh sản là gì? Thế nào là sinh sản vô tính? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
  • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giao tử đực và cái, con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.
  • Các cá thể con sinh ra giống nhau và giống mẹ vì cơ sở khoa học của sinh sản vô tính là quá trình nguyên phân.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 91 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON