YOMEDIA
UREKA

Bài tập 4 trang 91 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 91 sách BT Sinh lớp 11

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:

  • Sinh sản bằng bào tử:
    • là hình thức sinh sản mà từ bào tử (n) trải qua các lần nguyên phân tạo ra thể giao tử (n).
    • Đối tượng: Thực vật có bào tử (rêu, dương xỉ)
    • Cách phát tán: nhờ gió, nước động vật.
    • Hiệu xuất sinh sản cao: từ một cá thể có thể tạo ra nhiều con cháu.
  • Sinh sản sinh dưỡng: là hình thức sinh sản cây con sinh ra từ bộ phận sinh dưỡng của cây: thân, rễ, lá. Đối tượng ở đây là nhiều loài thực vật khác nhau.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 91 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF