ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 91 SBT Sinh học 11

Giải bài 4 tr 91 sách BT Sinh lớp 11

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Có hai hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là:

 • Sinh sản bằng bào tử:
  • là hình thức sinh sản mà từ bào tử (n) trải qua các lần nguyên phân tạo ra thể giao tử (n).
  • Đối tượng: Thực vật có bào tử (rêu, dương xỉ)
  • Cách phát tán: nhờ gió, nước động vật.
  • Hiệu xuất sinh sản cao: từ một cá thể có thể tạo ra nhiều con cháu.
 • Sinh sản sinh dưỡng: là hình thức sinh sản cây con sinh ra từ bộ phận sinh dưỡng của cây: thân, rễ, lá. Đối tượng ở đây là nhiều loài thực vật khác nhau.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 91 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Thị Trang

  Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau :

  - Sinh sản ở sinh vật là gì ?

  - Nêu các kiểu sinh sản mà em biết. Giải thích sự khác nhau của các kiểu sinh sản đó.

  - Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo bo

  1 Hiện nay ss vô tính được ứng dụng trong lĩnh vực nào ? Cho ví dụ ?

  2 Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm. Giải thích ?

  Mình sắp thi rồi giúp mình với mng ơiiiii

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ?

  2. Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt ? Vì sao kh igheps cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép ?

  Cảm ơn đã trả lời '-'

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Sinh sản ở thực vật là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1