RANDOM
VIDEO

Bài tập 6 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 6 tr 162 sách GK Sinh lớp 11

Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là:

a. Dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

b. Cành ghép không bị rơi.

c. Nước di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.

d. Cả a, b, c

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 

Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là: Cành ghép không bị rơi để dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép và không bị chảy ra ngoài.

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 162 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Thị Trang

  Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau :

  - Sinh sản ở sinh vật là gì ?

  - Nêu các kiểu sinh sản mà em biết. Giải thích sự khác nhau của các kiểu sinh sản đó.

  - Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bo bo

  1 Hiện nay ss vô tính được ứng dụng trong lĩnh vực nào ? Cho ví dụ ?

  2 Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm. Giải thích ?

  Mình sắp thi rồi giúp mình với mng ơiiiii

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  1. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật ?

  2. Nêu những ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt ? Vì sao kh igheps cành phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép ?

  Cảm ơn đã trả lời '-'

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1