YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 93 SBT Sinh học 11

Giải bài 5 tr 93 sách BT Sinh lớp 11

Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính

A. toàn năng.                                            B. phân hoá.

C. chuyên hoá.                                          D. cảm ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào, mô thực vật là tính toàn năng.     

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 93 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON