YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 92 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 92 sách BT Sinh lớp 11

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

A. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.

B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

C. bằng giao tử cái.

D. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.

⇒ Đáp án: B

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 92 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON