YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 159 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 159 sách GK Sinh lớp 11 NC

Chọn phương án trả lời đúng. Phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?

A. Ghép cành.                        

B. Chiết cành.

C. Giâm cành.                         

D. Nuôi cấy mô. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nuôi cấy mô là phương pháp có nhiều ưu điểm nhất: tạo nhanh giống mới, sạch bệnh, có hiệu quả kinh tế cao.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 159 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON