YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 159 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 3 tr 159 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu các ưu thế của sinh sản vô tính?  

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Một ưu thế của sinh sản vô tính là con cháu sinh ra thu nhận một bộ gen tương tự với bố mẹ chúng tiếp tục sinh để sinh sản, bộ gen đó được thử nghiệm trong chọn lọc tự nhiên và diễn ra có kết quả tốt. Nếu con cháu được sống trong cùng một điều kiện như bố mẹ chúng, chúng sẽ tồn tại và sinh sản với kết quả cao.
  • Một ưu thế thứ hai của sinh sản vô tính là cá thể và quần thế này sinh trưởng nhanh chóng hơn là sinh sản hữu tính, bởi vì các thành viên của sinh sản vô tính có thể sinh sản khi còn trẻ.
  • Cuối cùng, một cây có hình thức sinh sản vô tính có thể tận dụng và phủ kín diện tích trồng trọt, nhất là trồng bằng đoạn cơ thể (giâm cành, một phần củ, rễ), diện tích cây trồng nhanh được tận dụng hơn nhiều cây khác. Các đoạn cơ thể, đặc biệt khi chúng đang tiếp xúc với bố mẹ chúng ở dạng thân bò hay thân rễ, không chỉ bao phủ nhanh đất trồng mà còn to mập sống khỏe hơn các hạt.
  • Tuy nhiên, xét về phương diện tiến hóa sinh sản vô tính chỉ là phiên bản, tạo các cá thể trùng lặp giống hệt nhau không có tính đa dạng nên không thích nghi với điều kiện môi trường thay đối hay tự biến hóa chống lại bệnh tật, nên có nguy cơ tuyệt chủng.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 159 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON