ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 91 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 91 sách BT Sinh lớp 11

Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng cây bằng cành chiết? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Trồng cây ăn quả lâu năm bằng chiết cành có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước được đặc tính của quả.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 91 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1