YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 162 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 162 sách GK Sinh lớp 11

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

Sinh sản vô tính ở thực vật có 2 hình thức chính:                                                  

  • Sinh sản bằng bào tử:
    • Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử

    • Ví dụ: Rêu, dương xỉ...

  • Sinh sản sinh dưỡng:
    • Cơ thể mới được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.
    • Đặc trưng của hình thức sinh sản sinh dưỡng là giữ nguyên được tính trạng di truyền nhờ nguyên phân.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 162 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON