YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2-TL trang 159 SBT Sinh học 10

Giải bài 2-tự luận tr 159 sách BT Sinh lớp 10

Tại sao đôi khi thức ăn để lâu trong tủ lạnh vẫn bị hư hỏng? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Một số loại vi khuẩn tuy không thuộc loại ưa lạnh, nhưng có khả năng chịu lạnh.
  • Mặc dù, ở nhiệt độ của tủ lạnh chúng sinh trưởng hết sức kém, nhưng nếu để lâu cũng đủ mức gây hư hỏng thực phẩm.Một số loại vi khuẩn tuy không thuộc loại ưa lạnh, nhưng có khả năng chịu lạnh. Mặc dù, ở nhiệt độ của tủ lạnh chúng sinh trưởng hết sức kém, nhưng nếu để lâu cũng đủ mức gây hư hỏng thực phẩm. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2-TL trang 159 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 35 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 1-TL trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 1-TN trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 165 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 165 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 42 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 43 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 44 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 45 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 47 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 48 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 49 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 50 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF