YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 109 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 109 sách GK Sinh lớp 10

Vi khuẩn lactic (Lactobacillus arabinosus) tự tổng hợp được axit folic (một loại vitamin) và không tự tổng hợp được phêninalanin (một loại axit amin), còn chủng thứ 2 thì ngược lại. Có thể nuôi 2 chủng vi sinh vật này trên môi trường thiếu axit folic và phêninalanin nhưng đủ các chất dinh dưỡng khác được không? Vì sao?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

Hai chủng vi khuẩn lactic 1 và 2 là hai vi khuẩn khuyết dưỡng bố trợ cho nhau đối với 2 nhân tố sinh trưởng là axit folic và phenylalamin nên khi nuôi 2 chủng vi sinh vật này trên môi trường không có hai nhân tố sinh trưởng này chúng không thế phát triển được.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 109 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 108 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 101 SGK Sinh học 109

Bài tập 14 trang 152 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 153 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 153 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 153 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 154 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 154 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 154 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 155 SBT Sinh học 10

Bài tập 25 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 26 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 27 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 28 trang 156 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 30 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 157 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 158 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 158 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 1-TL trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 2-TL trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 1-TN trang 159 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 162 SBT Sinh học 10

Bài tập 31 trang 165 SBT Sinh học 10

Bài tập 32 trang 165 SBT Sinh học 10

Bài tập 33 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 34 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 35 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 36 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 37 trang 166 SBT Sinh học 10

Bài tập 38 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 39 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 40 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 41 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 42 trang 167 SBT Sinh học 10

Bài tập 43 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 44 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 45 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 46 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 47 trang 168 SBT Sinh học 10

Bài tập 48 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 49 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 50 trang 169 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 136 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 1 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 140 SGK Sinh học 10 NC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON