YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1-TN trang 159 SBT Sinh học 10

Giải bài 1-trắc nghiệm tr 159 sách BT Sinh lớp 10

Đường cong sinh trưởng của E. coli được thể hiện ở 4 pha (tiềm phát, luỹ thừa, cân bằng và suy vong) ở pha nào không xác định được sự sinh trưởng của E. coli?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Pha tiềm phát không xác định được sự sinh trưởng của E. coli.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1-TN trang 159 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF