ADMICRO

Nguyễn Thuỷ Trúc's Profile

Nguyễn Thuỷ Trúc

Nguyễn Thuỷ Trúc

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 612
Điểm 2799
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (679)

Điểm thưởng gần đây (708)

  • Nguyễn Thuỷ Trúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyễn Thuỷ Trúc: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng