ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính trọng lượng riêng của chất làm cột bằng kim loại có trọng lượng là 39N ?

Một cái cột bằng kim loại có trọng lượng là 39N và thể tích là 0.5dm3. Trọng lượng riêng của chất làm cột là...... N/m3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (37)

 
 
 
 • Tóm tắt :

  \(P=39N\)

  \(V=0,5dm^3\)

  \(d=?\)

  GIẢI : Đổi : \(0,5dm^3=0,0005m^3\)

  Trọng lượng riêng của vật là :

  \(d=\dfrac{P}{V}=\dfrac{39}{0,0005}=78000\) (N/m3)

  Vậy : Một cái cột bằng kim loại có trọng lượng là 39N và thể tích là 0.5dm3. Trọng lượng riêng của chất làm cột là...78000... N/m3

    bởi Huấn Són Lê 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một người có khối lượng 50kg đi trên tuyết. Tuyết chịu được áp lực tối đa là . Diện tích của một bàn chân là .Nhận xét nào sau đây là đúng?

  • Người này không bị lún vì áp suất do người tác dụng lên tuyết nhỏ hơn áp suất tối đa mà tuyết chịu được.

  • Người này bị lún để không bị lún thì phải đi giầy trượt có diện tích tối thiểu mỗi giầy là .

  • Người này không bị lún vì áp suất do người tác dụng lên tuyết lớn hơn áp suất tối đa mà tuyết chịu được.

  • Người này bị lún để không bị lún thì phải đi giầy trượt có diện tích tối thiểu mỗi giầy là .

    bởi Thùy Nguyễn 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ta có: \(P=\dfrac{F}{S}=\dfrac{500}{0,02m^3}=2500\left(Pa\right)\).

  A thì phải :D

  hc ko kĩ nên ko chắc :D

    bởi Trần Văn Luật 20/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • những ngày trời DÔNG bằng cách nào em có thể xác định gần đúng NƠI xảy ra sét

    bởi Nguyễn Thủy 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xác định thời gian nhìn thấy tia sét đến lúc nghe thấy tiếng sấm (t)

  vận tốc của âm thanh truyền trong không khí là v = 340m/s

  khoảng cách từ người đến nơi xảy ra sét là v.t

    bởi Nguyễn Thật 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Biết trọng lượng riêng của rượu là 7900N/m3 nghĩa là

    bởi Anh Trần 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Biết trọng lượng riêng của rượu là 7900N/m3 nghĩa là cứ 1m3 rượu có trọng lượng là 7900N

    bởi Bùi thị Huệ 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đá một quả bóng,quả bóng chuyển động chậm dần rồi dừng lại do:

  ☛Hai lực cân bằng tác dụng lên quả bóng

  ☛Quả bóng nặng

  ☛Lực cản tác dụng lên nó

  ☛Trọng lực tác dụng lên quả bóng

  Bài tập Vật lý

    bởi A La 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu Hai Lực tác dụng lên nó do chân ta đá quả bóng thì quả bóng chuyện động mạnh hay nhẹ là do chân ta khi dừng thì nó cũng do chân đá lên vì chân đá thì bóng sẽ ngừng lại chứ ko bao giờ chuyển động mà không dừng lại

    bởi Nguyễn Bá Luận 24/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một o tô khối lượng 2 tấn chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang.Biết lực cản lên ô tô bằng 0.25 lần trọng lượng của xe
  a, kể các lực tác dụng lên ô tô
  b, biểu diễn các lực theo tỉ xích 0.5cm ứng với 5000N

    bởi Nguyễn Quang Minh Tú 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Do ô tô chuyển động thẳng đều nên ô tô chịu tác dụng của các cặp lực cân bằng là :

  + trọng lực và lực phản của mặt đất (1)

  + lực cản và lực kéo (2)

  b) đổi : 2 tấn = 2000 kg

  => Trọng lượng của ô tô là :

  P = 10m = 2000.10 = 20000 (N)

  từ (1) => phản lực có cường độ :

  Q = P = 20000 (N)

  Do Lực cản lên ô tô = 0,3 trọng lượng của ô tô :

  kết hợp (2) => Fc = Fk = 20000 . 0,3 = 6000 (N)

    bởi Dương Khánh Linh 27/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nhiệt kế dùng để làm gì? Các loại nhiệt kế đã học

    bởi Choco Choco 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ

  * Các loại nhiệt kế đã học:

  - Nhiệt kế y tế: dùng để đo nhiệt độ cơ thể người

  - Nhiệt kế thủy ngân: dùng để đo nhiệt độ các thí nghiệm cơ bản

  - Nhiệt kế rượu: thường dùng để đo nhiệt độ khí quyển (không khí)

  - Ngoài ra, hiện nay người ta dùng nhiệt kế điện tử hay nhiệt kế số để đo nhiệt độ cơ thể

    bởi Nguyễn Thi 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 3 vật giống hệt nhau về hình dáng và kích thước , chúng được làm bằng sắt, chị và nhóm.Hay sắp xếp khối lượng của các vật theo thứ tự tăng dần và giải thích cacs sắp xếp đồ .

    bởi Bin Nguyễn 02/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Có 3 vật giống hệt nhau về hình dáng và kích thước , chúng được làm bằng sắt, chị và nhóm.Hay sắp xếp khối lượng của các vật theo thứ tự tăng dần và giải thích cacs sắp xếp đồ .

  GIẢI :

  Ta có khối lượng riêng của :

  * Chì là : \(D_{chì}=11300kg\backslash m^3\) (a)

  * Sắt là : \(D_{sắt}=7800kg\backslash m^3\) (b)

  * Nhôm là : \(D_{nhôm}=2700kg\backslash m^3\) (c)

  Từ (a), (b), (c) => \(D_{chì}>D_{sắt}>D_{đồng}\)

  Vật ta sắp xếp khối lượng của các vật theo thứ tự tăng dần như sau :

  \(m_{chì};m_{săt};m_{nhôm}\left(chì>sắt>nhôm\right)\)

    bởi Ivisible Man 03/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng nhiệt kế rượu, nhiệt kế để đo nhiệt độ nước đá và nước sôi được không? Vì sao?

    bởi Choco Choco 06/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng nhiêt kế rượu đo được nước đá đang tan và hơi nước đang sôi và nhiệt kế rượu đo được là -10 độ C đến 130 độ C, mà nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 độ C, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 độ C

    bởi CúnCon CúnCon 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Dùng lực kế đo được trọng lượng của một vật là 0.4N . Khối lượng của vật là

    bởi Nguyễn Hạ Lan 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Khoi luong cua vat la :

  \(m=\dfrac{P}{10}=\dfrac{0,4}{10}=0,04\left(kg\right)\)

  Vay khoi luong cua vat la 0,04kg

    bởi Nguyễn Trâm 11/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2. 20 thếp giấy nặng 18,4N , mỗi thếp giấy có khối lượng............................g

  Một hòn gạch khối lượng 1600g , một đống gạch 1000 viên nặng .................................N

  Ô tô có khối lượng 2,8 tấn nặng ..........................................N

  Trọng lượng của một con trâu có khối lượng 1,5 tạ là..............................N

  Khối lượng của một tấm thép có trọng lượng 150N là ...................................kg

  Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trong lượng là ......................N

    bởi My Le 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 20 thếp giấy nặng 18,4N , mỗi thếp giấy có khối lượng 1840g

  Một hòn gạch khối lượng 1600g , một đống gạch 1000 viên nặng 1600000N

  Ô tô có khối lượng 2,8 tấn nặng 28000N

  Trọng lượng của một con trâu có khối lượng 1,5 tạ là 1500N

  Khối lượng của một tấm thép có trọng lượng 150N là 15kg

  Một quyển vở có khối lượng 80g thì có trong lượng là 0,8N

    bởi Nhungg Phương 16/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một học sinh viết kg/m=N/m3 .Bạn học sinh đó có viết đúng ko vì sao ?

    bởi My Le 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một học sinh viết kg/m=N/m3 .Bạn học sinh đó có viết đúng ko vì sao ?

  Trả lời :

  Nhận định trên của bạn học sinh là không chính xác.

  + Vì : \(1kg\backslash m^3=10N\backslash m^3\)

  + Mặt khác : kg/m3 là đơn vị của khối lượng riêng kí hiệu là D

  N/m3 là đơn vị của trọng lượng riêng kí hiệu là d

  => kg/m3 \(\ne\) N/m3

    bởi Đỗ Thị Kim Tuyến 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • một khối kim loại có thể tích là 200 cm3 thì có khối lượng là 1,56 kg. Tính khối lượng riêng , trọng lượng rieng của khối kim loại và cho biet đó là gì ?

    bởi Lan Ha 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(V=200cm^3=0,0002m^3\\ m=1,56kg\\ \overline{D=?}\\ d=?\)

  Giải:

  Khối lượng riêng của khối kim loại đó là:

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1,56}{0,0002}=7800\left(kg/m^3\right)\)

  Trọng lượng riêng của khối kim loại đó là:

  \(d=10.D=10.7800=78000\left(N/m^3\right)\)

  Vậy khối kim loại đó là sắt, vì chỉ sắt mới có khối lượng riêng là: \(7800kg/m^3\)

    bởi Trần Thùy Trâm 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lần lượt bỏ vào bình nước một viên bi sắt rồi một viên bi chì có cùng khối lượng là 0,5 kg. Hỏi trong trường hợp nào nước trong bình dâng lên cao hơn? Vì sao?

  Nhanh mình tick cho! Mình đang cần gấp! Ngày mai mình thi rồi!

    bởi hành thư 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lần lượt bỏ vào bình nước một viên bi sắt rồi một viên bi chì có cùng khối lượng là 0,5 kg. Hỏi trong trường hợp nào nước trong bình dâng lên cao hơn? Vì sao?

  Bài cho : msắt = mchì

  Nhưng : Khối lượng riêng của chì lớn hơn khối lượng riêng của sắt

  => Vchì < Vsắt

  Do đó thả viên bi sắt vào thì mực nước dâng lên cao hơn khi thả viên bi chì

   

   

    bởi nguyễn thảo nguyên 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 người đi xe máy dự định đi hết quãng đường S trong 2 h với vận tốc v. Khi đi thực tế người này giảm vận tốc xuống một lượng 5 km/h thì đến nơi muộn hơn dự định 15'.

  a ) Tính quãng đường S, tính vận tốc v

  b ) Tính vận tốc v, tính quãng đường S

    bởi thanh hằng 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  t = 2h

  t' = 15' = 0,25h

  Δv = 5km/h

  ______________

  v = ?

  s = ?

  Giải:

  a) Theo đề bài ta có hệ phương trình:

  { S/V = T S/(V - ΔV) = T + T'

  <=> {S/V = 2 (1) S/(V - 5) = 2,25 (2)

  Từ pt (1) ta có:

  v = s/2

  Thế v vào pt (2) ta được:

  s / (s/2 - 5) = 2,25

  <=> s = 90 (km)

  => v = s/2 = 45 (km/h)

  b) Theo đề bài ta có:

  s = v . t = (v - Δv)(t + t') (km)

  <=> 2v = (v - 5)(2 + 0,25)

  <=> v = 45 (km/h)

  => s = 2v = 90 (km)

  Vậy...

    bởi Đức Hiếu 13/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • công thức tính trọng lượng riêng và khối lượng riêng là gì?

    bởi Nguyễn Sơn Ca 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • * Cách tính khối lượng riêng: D= m/ V (kg/m³)

  Trong đó:

  + D là khối lượng của 1 đơn vị thể tích (1m³) chất đó

  + m là khối lượng của vật (kg)

  + V là thể tích vật (m³)

  * Cách tính trọng lượng riêng: d= P/ V (N/m³)

  Trong đó:

  + d là trọng lượng của 1 đơn vị thể tích (1m³) chất đó

  + P là trọng lượng của vật (N)

  + V là thể tích vật (m³)

  * Ngoài ra, ta còn có công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d =10D

  Trong đó:

  + d là trọng lượng của 1 đơn vị thể tích (1m³) chất đó

  + D là khối lượng của 1 đơn vị thể tích (1m³) chất đó.

    bởi Nguyễn Thị Tường Vy 21/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Mỗi hòn gạch " hai lỗ " có khối lượng 1,6 kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch ?

  ( Mấy bạn giải cụ thể cho mk đừng giải tắt.)

    bởi Mai Rừng 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  m = 1,6kg

  V1 = 1200cm3

  V2 = 192cm3

  _____________________

  D = ...?

  d=...?

  GIẢI :

  Thể tích của hai lỗ gạch là :

  \(V_{lg}=2V_2=2.192=384\left(cm^3\right)\)

  Thể tích của hòn đá :

  \(V=V_1-V_{lg}=1200-384=816\left(cm^3\right)=0,000816\left(m^3\right)\)

  Khối lượng riêng của hòn gạch là :

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1,6}{0,000816}=1260,78\left(kg\backslash m^3\right)\)

  Trọng lượng riêng của hòn gạch là :

  \(d=10.D=10.1960,78=19607,8\left(N\backslash m^3\right)\)

  Vậy khồi lượng riêng của gạch là : \(D_{gạch}=1260,78\left(kg\backslash m^3\right)\)

  Trọng lượng riêng của gạch là : \(d_{gạch}=19607,8\left(N\backslash m^3\right)\)

    bởi Tachibana Marika 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Sự nóng chảy, sự đông đặc là gì? Nêu những kết luận về sự nóng chảy và sự đông đặc?

  2.Sự bay hơi là gì? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc những yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào ?

    bởi ngọc trang 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu 1:

  - Sự nóng chảy

  + Là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

  + Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định, được gọi là nhiệt độ nóng chảy.

  + Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

  + Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật không thay đổi.

  - Sự đông đặc:

  + Là sự chuyển từ lỏng sang thể rắn.

  + Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ xác định, được gọi là nhiệt độ đông đặc.

  + Nhiệt độ đông đặc của các chất khác nhau thì khác nhau.

  + Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi.

  Câu 2:

  - Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

  - Sự bay hơi phụ thuộc vào: gió, nhiệt độ, diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

  - Nếu gió, nhiệt độ, diện tích mặt thoáng càng lớn thì tốc độ bay hơi càng nhanh.

    bởi Nguyễn Thành 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • BT 24: Một xe máy đi từ A đến B trong một thời gian quy định là tkhocroi

  Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc V1 = 48 km/h thì sẽ đến nơi sớm hơn 20 phút so với thời gian quy định.Nếu xe chuyển động từ A đến B với vận tốc V2 =16 km/h về đến nơi muộn hơn 30 phút

  a,Tìm quãng đường AB và thời gian quy định t

  b,để đến B đúng thời gian quy định t xe chuyển động từ A đến C (C nằm trên AB )với vận tốc V1 = 48 km rồi tiếp tuc chuyện động từ C đến B với vận tốc V2=16km/h Tìm quãng đường AC???

  Tl nhanh đầy đủ mình tích chook!!!

  càng nhiều người tl càng tốtok!!!

    bởi Nguyễn Lê Tín 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,

  Thời gian xe chuyển động từ A đến B với vận tốc 48km/h là:

  \(t_1=\dfrac{s}{v_1}=\dfrac{s}{48}=t-\dfrac{1}{3}\left(h\right)\Rightarrow s=48t-16\)(1)

  Thời gian xe chuyển động từ A đến B với vận tốc 16km/h là:

  \(t_2=\dfrac{s}{v_2}=\dfrac{s}{16}=t+\dfrac{1}{2}\left(h\right)\Rightarrow s=16t+8\)(2)

  Từ (1), (2), suy ra: \(48t-16=16t+8\Leftrightarrow t=\dfrac{3}{4}\left(h\right)\)

  \(\Rightarrow s=20\left(km\right)\).

  b, ta có: \(s=s_{AC}+s_{CB}=20\left(km\right)\)

  \(\Leftrightarrow48.t_1+16.t_2=20\left(km\right)\)

  \(\Leftrightarrow48.t_1+16.\left(0,75-t_1\right)=20\left(km\right)\) (do t1 + t2 = 0,75 nhé)

  \(\Rightarrow t_1=0,25\left(h\right)\)

  \(\Rightarrow s_{AC}=48.0,25=12\left(km\right)\)

  P/S xong

    bởi Nguyễn Thanh Huyền 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1