Nguyễn Trâm's Profile

Nguyễn Trâm

Nguyễn Trâm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 100
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Trâm: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Trâm: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng