ADMICRO

Nguyễn Văn Khoa's Profile

Nguyễn  Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 99
Điểm 16
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Nguyễn Văn Khoa: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Nguyễn Văn Khoa: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 năm
  • Nguyễn Văn Khoa: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 năm
ADMICRO

 

ON