Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng nhiệt hạch

bởi Chai Chai ngày 20/03/2017

Anh/chị nào giúp em giải bài tập này với ạ. Em cảm ơn nhiều lắm.

Cho phản ứng hạt nhân \(_{1}^{3}\textrm{T} + _{1}^{2}\textrm{D}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + n + 17,5 MeV\). Cho NA = 6,02.1023 mol-1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 336 cm3 khí Heli ở điều kiện tiêu chuẩn bằng

A. 25284 J.

B. 50568 J.

C. 1,58.1023 J.

D. 9,03.1021 J.

Câu trả lời (3)

 • Chào em nhé! Bài này mình giải theo 2 bước là tìm số mol Heli sau đó tính năng lượng  là ra nha.

  • B1: Số mol Heli ở điều kiện tiêu chuẩn bằng

  \(N=\frac{V}{22,4}=\frac{336.10^{-3}}{22,4}=0,015(mol)\)

  • b2: Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 336 cm3 khí Heli ở điều kiện tiêu chuẩn bằng

  \(E = N.N_A.Q=1,5808.10^{23}(MeV) = 2,5293.10^{10}(J)\)

  bởi minh thuận ngày 22/03/2017
  Like (0)
 • Mọi người ơi, giúp mình câu này nhé. Chịu thua mấy câu ra đề kiểu tính toán thế này đó. Cảm ơn nhiều.

  Xét hai phản ứng hạt nhân \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{2}\textrm{D} \rightarrow _{2}^{3}\textrm{He} + n + 3,083 MeV\) và \(n + _{92}^{235}\textrm{U} \rightarrow _{39}^{94}\textrm{Y} + _{53}^{139}\textrm{I} + 3 n + 175,9 MeV\). Gọi E1 là năng lượng tỏa ra khi dùng hết 5 g nhiên liệu \(_{1}^{2}\textrm{D}\); E2 là năng lượng tỏa ra khi dùng hết 5 g nhiên liệu \(_{92}^{235}\textrm{U}\). Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối. Chọn phát biểu đúng.

  A. E2 = 1,03E1.

  B. E2 = 2,06E1.

  C. E1 = 2,06E2.

  D. E1 = 1,03E2.

  bởi thủy tiên ngày 23/03/2017
  Like (0)
 • Bạn giải như này nhé: 

  Hai nguyên tử \(_{1}^{2}\textrm{D}\) tham gia một phản ứng nhiệt hạch

  • Năng lượng tỏa ra khi dùng hết 5 g nhiên liệu \(_{1}^{2}\textrm{D}\)

  \(E_1=n_DQ_1=\frac{m_DN_AQ_1}{2M_D}= 2,32078.10^{24}(MeV)\)

  • Năng lượng tỏa ra khi dùng hết 5 g nhiên liệu \(_{92}^{235}\textrm{U}\)

  \(E_2=n_UQ_2=\frac{m_UN_AQ_2}{M_U}= 2,25382.10^{24}(MeV)\)

  \(\Rightarrow E_1 = 1,03E_2\)

  bởi Naru to ngày 23/03/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • Câu này khó quá mọi người ơi. Giúp mình làm bài này với ạ.

  Xét phản ứng nhiệt hạch: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n} + 18 MeV\). Biết năng lượng liên kết riêng các hạt \(_{1}^{2}\textrm{H}\) và \(_{1}^{3}\textrm{H}\) lần lượt là 1,11 MeV/nuclôn và 2,83 MeV/nuclôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt \(_{2}^{4}\textrm{He}\) bằng

  A. 7,81 MeV/nuclôn.

  B. 7,18 MeV/nuclôn.

  C. 7,26 MeV/nuclôn.

  D. 7,88 MeV/nuclôn.

 • Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

  Bắn hạt đơtơri \(_{1}^{2}\textrm{D}\)có động năng 23,5 MeV vào hạt \(_{1}^{3}\textrm{T}\) đứng yên, phản ứng hạt nhân xảy ra theo phương trình sau: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + n + 17,5 MeV\) . Hai hạt sinh ra bay theo hướng vuông góc nhau. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối. Động năng của hạt heli và nơtron lần lượt bằng

  A. 2 MeV và 39 MeV.

  B. 39 MeV và 2 MeV.

  C. 24 MeV và 23 MeV.

  D. 23 MeV và 24 MeV.