YOMEDIA
IN_IMAGE

Tìm công suất tiêu thụ của cuộn dây ?

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200. và một cuộn dây mắc nối tiếp.

Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều luôn có biểu thức u=120căn2cos(100pit + pi/3) V thì thấy điện áp giữa

hai đầu cuộn đây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha hơn pi/2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

đáp án: 72W

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ud Uc Um 120V 120V 45 45

  Từ giản đồ véc tơ ta có: \(U_C=\sqrt{120^2+120^2}=120\sqrt{2}V\)

  Cường độ dòng điện của mạch \(I=\frac{U_C}{Z_C}=\frac{120\sqrt{2}}{200}=0,6\sqrt{2}A\)

  Công suất tiêu thụ cuộn dây: \(P=U.I\cos\varphi=120.0,6\sqrt{2}\cos45^0=72W\)

    bởi Nguyễn Lê Thanh Hiền 27/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON