RANDOM
IN_IMAGE

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và BM mắc nối tiếp.

Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều \(u = {U_0}\cos \omega t\)  (U0 và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi đó \({\omega ^2} = \frac{1}{{LC}}\) và độ lệch pha giữa uAM và uMB là 900. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng

A. 85 W                B. 135 W. 

C. 110 W.                  D. 170 W.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (5)

 
 
 
 •  

  Hướng dẫn:

  Khi \({\omega ^2} = \frac{1}{{LC}}\)  trong mạch có cộng hưởng: Z = ZC và công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo công thức:      \(P = \frac{{{U^2}}}{{{R_1} + {R_2}}}\)   

  Ta có:     

  \(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \tan {\varphi _1} = \frac{{ - {Z_C}}}{{{R_1}}}\\ \tan {\varphi _2} = \frac{{{Z_L}}}{{{R_1}}}\\ {\varphi _2} - {\varphi _1} = \frac{\pi }{2} \end{array} \right.\\ \Rightarrow \tan {\varphi _1}\tan {\varphi _2} = - 1\\ \Rightarrow \frac{{ - {Z_C}}}{{{R_2}}}.\frac{{{Z_L}}}{{{R_1}}} = - 1\\ \Rightarrow {Z_L} = {Z_C} = \sqrt {{R_1}{R_2}} \end{array}\)

  Khi đặt điện áp trên vào đoạn mạch MB thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch:

  \(\begin{array}{l} {P_2} = I_2^2{R_2} = \frac{{{U^2}{R_2}}}{{R_2^2 + Z_L^2}}\\ = \frac{{{U^2}{R_2}}}{{R_2^2 + {R_1}{R_2}}} = \frac{{{U^2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = P = 85W \end{array}\)

  Chọn A

    bởi Phạm Khánh Ngọc 30/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Phan Quốc Duy 21/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

    bởi Nguyễn Khánh Dư 21/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A

   

    bởi Trần Chí Kiên 21/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và BM mắc nối tiếp.Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωtu=U0cosωt (U0 và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi đó ω2=1LCω2=1LC và độ lệch pha giữa uAM và uMB là 900. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ công suất bằng

  A. 85 W

  B. 135 W.

  C. 110 W.

  D. 170 W

    bởi Trần Xuân Phú 27/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)