ON
YOMEDIA

Trần Chí Kiên's Profile

Trần Chí Kiên

Trần Chí Kiên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 144
Điểm 695
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (146)

Điểm thưởng gần đây (151)

  • Trần Chí Kiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Trần Chí Kiên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 ngày
  • Trần Chí Kiên: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Chí Kiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Chí Kiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Chí Kiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Chí Kiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Chí Kiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Chí Kiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Trần Chí Kiên: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1