Khi điện áp tức thời ở 2 đầu điện trở R là 30V thì điện áp tức thời ở 2 đầu mạch là bao nhiêu ?

bởi Thanh Nguyên 29/03/2019

Biết điện áp hiệu dụng ở 2 đầu R,L,C lần lượt là \(30\sqrt{2}\), \(60\sqrt{2}\), \(90\sqrt{2}\). Khi điện áp tức thời ở 2 đầu điện trở R là 30V thì điện áp tức thời ở 2 đầu mạch là:
A:42,43V

B:81,96V

C:60V

D:90V

Câu trả lời (3)

 • Điện áp cực đại:

  \(\begin{cases}U_{0R}=60V\\U_{0L}=120\\U_{0C}=180\end{cases}\)

  Do \(u_L\)vuông pha với \(u_R\) nên: \(\left(\frac{u_R}{U_{0R}}\right)^2+\left(\frac{u_L}{U_{0L}}\right)^2=1\) \(\Rightarrow\left(\frac{30}{60}\right)^2+\left(\frac{u_L}{120}\right)^2=1\)

  \(\Rightarrow u_L=\pm60\sqrt{3}\)

  Do \(u_L\)ngược pha với \(u_C\)nên: \(\frac{u_L}{u_C}=-\frac{U_{0L}}{U_{0C}}=-\frac{120}{180}=-\frac{2}{3}\Rightarrow u_C=-\frac{3}{2}u_L\)

  TH1: \(u_L=60\sqrt{3}\) \(\Rightarrow u_C=-\frac{3}{2}.60\sqrt{3}=-90\sqrt{3}\)

  Điện áp tức thời của mạch là: \(u=u_R+u_L+u_C=30+60\sqrt{3}-90\sqrt{3}=30-30\sqrt{3}=-21,96V\)

  TH2: \(u_L=-60\sqrt{3}\) \(\Rightarrow u_C=-\frac{3}{2}.\left(-60\sqrt{3}\right)=90\sqrt{3}\)

  Điện áp tức thời của mạch là: \(u=u_R+u_L+u_C=30-60\sqrt{3}+90\sqrt{3}=30+30\sqrt{3}=81,96V\)

  Đáp án B.

   

  bởi Thương Vũ Thị 29/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Công suất của nguồn sáng

  \(P_1 = N_1 \varepsilon_1 \)

  \(P_2 = N_2 \varepsilon_2 \)

  Trong cùng khoảng thời gian \(\frac{N_1}{N_2} = \frac{5}{4}\) 

  => \(\frac{P_1}{P_2} = \frac{N_1\varepsilon_1}{N_2\varepsilon_2} = \frac{N_1 \lambda_2}{N_2 \lambda_1} = \frac{5.600}{4.400} = \frac{15}{8}.\) (do \(\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{hc/ \lambda_1}{hc / \lambda_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\))

  Chọn đáp án.D

  bởi Ngọc Mei 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số vân sáng quan sát được là
  \(N_s = N_{s1}+ N_{s2}-N_{trung nhau} =17.\)

  Số vân sáng của \(\lambda_1\) trên trường giao thoa L là 

  \(N_{s1}= 2.[\frac{L}{2i_1}]+1 = 9.\)

  =>  \(N_{s2}= N_s-N_{s1}-N_{trung nhau} = 17-9+3=11.\)

   

  bởi Nguyen Phat 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Tấn Thanh

  Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp có suất điện động hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWb, số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng là bao nhiêu ?

  A. 198 vòng.                  

  B. 50 vòng.                    

  C. 14 vòng.                    

  D. 3,5 vòng.      

 • Nguyễn Trung Thành

  Đặt một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi f = 40 Hz và f = 90 Hz thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R như nhau. Để xảy ra cộng hưởng trong mạch thì tần số phải bằng

  A. 27,7 Hz.                       

  B. 60 Hz.                          

  C. 50 Hz.                          

  D. 130 Hz.                          

 • Nguyễn Bảo Trâm

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50 Hz.  Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Tính số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng?           

  A. 62 vòng.                     

  B. 175 vòng.                    

  C. 44 vòng.                      

  D. 248 vòng.                  

 • Lan Anh

  Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp, trong đó điện dung của tụ điện có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là UR = 60 V, UL = 120 V, UC = 40 V. Nếu thay đổi điện dung của tụ C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu C là 60 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

  A. 57,1 V.                     

  B. 67,1 V.                           

  C. 80 V.                           

  D. 40 V.                                                

 • Nguyễn Quang Minh Tú
  Mạch nối tiếp L, R, C trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=1,99H, tụ C= 6,63.10-5F. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch có tần số góc \(\omega\) thay đổi được. Khi \(\omega=\omega_1=266,6\) rad/s và \(\omega=\omega_2=355,4\) rad/s thì điện áp hai đầu cuộn dây có cùng giá trị. Tìm điện trở R.

  A. \(150\Omega\)

  B. \(150\sqrt{2}\Omega\)

  C. \(100\sqrt{2}\Omega\) 

  D. \(50\sqrt{2}\Omega\)

  (Câu hỏi của bạn Trường Giang )   

 • Lê Minh

  Đoạn mạch AB gồm 2 đoạn AM và MB mắc nối tiếp. AM gồm R1= 40\(\Omega\) nối tiếp với tụ C= \(\frac{10^{-3}}{4\pi}\)(F). MB gồm R2 nối tiếp với cuộn thuần cảm. Đặt vào AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số ko đổi thì điện áp tức thời 2 đầu AM, MB lần lượt là: \(u_{AM}=50\sqrt{2}\cos\left(100\pi t-\frac{7\pi}{12}\right)\), \(u_{MB}=150\cos\left(100\pi t\right)\). Hê số công suất của đoạn mạch AB là?

 • May May

  Người ta truyền tải điện năng từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây là U = 220 V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải điện năng là 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất :

  A. 360 V                             

  B. 380 V                       

  C. 347 V                    

  D.467 V

 • Bi do

  Một động cơ có hệ số công suất cosφ = 0,9 mắc nối tiếp với một điện trở R = 60Ω rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng UAB=220V thì đo được điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là  45V và động cơ hoạt động bình thường. Công suất định mức của động cơ có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất:  

  A.200 W                                

  B. 160 W                    

  C.150W                         

  D. 120 W

 • Mai Rừng

  Cuộn dây có độ tự cảm L=159mH khi mắc vào hiệu điện thế một chiều U=100V thì cường độ dòng điện I=2A. Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U’=120V, tần số 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn dây là: 

  A. 1,5A                                  

  B. 1,2A                        

  C. 4A                                

  D.1,7A

 • Nguyễn Hoài Thương

  đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được . điều chỉnh điện dung C đến giá trị 10^-4/4pi F hoặc 10^-4/2pi F thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. giá trị của L bằng

  A.1/3pi                             B.1/2pi                                C.3/pi                                 D.2/pi