YOMEDIA
ZUNIA12

Một lượng khí khối lượng 15 kg chứa \(5,{64.10^{26}}\) phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hiđrô và cacbon. Hãy xác định khối lượng của nguyên cacbon và hiđrô trong khí này. Biết 1 mol khí có NA = \(6,{02.10^{23}}\) phân tử.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Số mol khí:\(n = {N \over {{N_A}}}\) (N là số phân tử khí)

  Mặt khác \(n = {m \over \mu }\) . Do đó: \(\mu = {{m{N_A}} \over N} = {{15.6,{{02.10}^{23}}} \over {5,{{46.10}^{26}}}} = 16,{01.10^{ - 3}}(kg/mol)\) (1)

  Trong các khí có hidro và cacbon thì CH4 có:

  µ = (12 + 4).10-3 kg/mol (2)

  So sánh (2) với (1) ta thấy phù hợp. Vậy khí đã cho là CH4.

  Khối lượng của phân tử hợp chất là:  \({m_{C{H_4}}} = {m \over N}\)

  Khối lượng của nguyên tử hidro là:

  \({m_{{H_4}}} = {4 \over {16}}{m_{C{H_4}}} = {4 \over {16}}.{m \over N} \approx 6,{64.10^{ - 27}}(kg)\)

  Khối lượng nguyên tử cacbon là:

  \({m_C} = {{12} \over {16}}{m_{C{H_4}}} = {{12} \over {16}}.{m \over N} \approx {2.10^{ - 26}}(kg)\)

    bởi Lê Tấn Vũ 04/01/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF