YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 28 Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 28 về Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
  • B. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.
  • C. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.
  • D. Các phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.
  • A. Các phân tử chuyển động không ngừng.
  • B. Chuyển động của các phân tử là do lực tương tác giữa các phân tử gây ra.
  • C. Giữa hai lần va chạm, các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng.
  • D. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
  • A. Chuyển động theo một quỹ đạo nhất định.
  • B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
  • C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
  • D. Vận tốc không thay đổi theo nhiệt độ.
  • A. Lực hút phân tử không thể bằng lực đẩy phân tử.
  • B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
  • C. Lực hút phân tử có thể nhỏ hơn lực đẩy phân tử.
  • D. Lực tương tác phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử rất gần nhau.
  • A. Có khối lượng không đáng kể.
  • B. Có thể tích các phân tử không đáng kể.
  • C. Có thế năng tương tác giữa các phân tử không đáng kể.
  • D. Có lực tương tác giữa các phân tử không đáng kể.
  • A. Khi các phân tử khí va chạm nhau thì quá trình va chạm đó là va chạm không đàn hồi.
  • B. Gồm một số rất lớn các phân tử khí.
  • C. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ trừ khi va chạm nhau.
  • D. Thể tích của các phân tử khí rất nhỏ so với thể tích của bình chứa.
  • A. được coi là chất điểm và không tương tác với nhau.
  • B. được coi là chất điểm và hút nhau khi ở xa nhau.
  • C. được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
  • D. được coi là chất điểm và đẩy nhau khi gần nhau.
  • A. Số phân tử hơi nước có trong 22,4 lit hơi ở áp suất 1atm.
  • B. Số nguyên tử heli chứa trong 22,4 lít khí ở điều kiện chuẩn.
  • C. Số nguyên tử có trong 32g khí oxi.
  • D. Số phân tử có trong 14g khí nito ở điểu kiện chuẩn.
  • A. Khối lượng một phân tử oxi lớn hơn khối lượng một phân tử nước.
  • B. Ở điều kiện bình thường, oxi ở thể khí nên có thể tích lớn hơn.
  • C. Số phân tử oxi nhiều hơn số phân tử nước.
  • D. Số nguyên tử trong một phân tử nước nhiều hơn số nguyên tử trong một phân tử oxi.
  • A.  Chỉ có lực hút.
  • B. Chỉ có lực đẩy.
  • C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
  • D. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON