Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch ?

bởi Mai Trang 28/04/2019

Mỗi hòn gạch " hai lỗ " có khối lượng 1,6 kg. Hòn gạch có thể tích 1200 cm3. Mỗi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của viên gạch

Câu trả lời (4)

 • Thể tích thực của gạch: \(V=1200-2.192=816\) (cm3)  \(=816.10^{-6}\)(m3)

  Khối lượng riêng: \(D=\frac{m}{V}=\frac{1,6}{816.10^{-6}}=1961\)(kg/m3)

  Trọng lượng riêng: \(d=10D=10.1961=19610\)(N/m3)

  bởi Nguyen Nhung 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Do \(U_C>U_L\) nên nếu vẽ giản đồ bạn sẽ thấy u trễ pha so với i

  Chọn C.

   

  bởi Phùng Nhật Linh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Chính là câu số 2 mình đã trả lời ở đây rùi bạn nhé: Hỏi đáp - Trao đổi kiến thức

  bởi Nguyen Cong 30/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • P F A

  Lực tác dụng lên quả cầu: Trọng lực P, lực đẩy acsimet FA

  Quả cầu nằm yên cân bằng thì: P = FA

  \(\Leftrightarrow D_vgV=D_ng\frac{V}{3}\)

  \(\Leftrightarrow D_v=\frac{D_n}{3}=\frac{1000}{3}=333,3\)(kg/m3)

  bởi Nguyễn thị Giang Giang 01/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan