Tính khối lượng của khối thủy tinh sau khi đã khoét ?

bởi Tram Anh 27/03/2019

một khối thủy tinh đặc hình lập phương có cạnh 1dm. Người ta khoét một lỗ hình trụ thẳng đứng bán kính đáy hình trụ 0,2dm. Chiều cao hình trụ 0,5dm. Em hãy tính khối lượng của khối thủy tinh sau khi đã khoét cho biết khối lượng riêng thủy tinh là 2500 kg/m^3

Câu trả lời (1)

 • 1 dm = 0,1 m ; 0,2dm= 0,02m ;

  0,5dm = 0,05 m

  thể tích vật khi chưa khoét: V = 0,13 = 0,003 m3

  khoi lượng vật: m = 0,003.2500 = 7,5 kg

  dien tich đáy lỗ hình trụ: S= 0,022.3,14= 0,001256 m2

  thể tích lỗ hình trụ: V'= 0,001256. 0,05

  = 0,0000628 m3

  khoi lượng lỗ hinh tru: m'= 2500.V' = 0,157kg

  khoi lượng con lại của khoi thuy tinh:

  m'' = m - m' = 7,343 kg

  bởi Nguyễn Vương 27/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan