AMBIENT

Nêu công thức tính cường độ dòng điện , hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp , song song ?

bởi Nguyễn Hoài Thương 29/01/2019

Nêu công thức tính cường độ dòng điện , hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp , song song ?

RANDOM

Câu trả lời (3)

 • - Cường độ dòng điện trong mạch mắc nối tiếp bằng nhau tại mọi điểm

  \(I=I_1=I_2=I_3\)

  - Hiệu điện thế trong mạch mắc nối tiếp bằng tổng các hiệu điện thế thành phần hợp lại:

  \(U=U_1+U_2+U_3\)

  - Cường độ trong mạch mắc song song bằng tổng cường độ dòng điện qua các nhánh rẽ hợp lại:

  \(I=I_1+I_2+I_3\)

  - Hiệu điện thế trong mạch mắc song song bằng nhau tại mọi điểm:

  \(U=U_1=U_2=U_3\)

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1) 250mA= A

  45mV= V

  16kV= V

  100A= mA

  0,34A= mA

  bởi Quynh Nhu 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 250mA = 0,25A

  45mV = 0,045V

  16kV = 16000V

  100A = 100000mA

  0,34A = 340mA

  bởi Nguyễn Văn Dũng 30/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>