YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 24 Cường độ dòng điện

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 24 về Cường độ dòng điện online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Hai dấu (+) và (-) ghi tại hai chốt nối dây dẫn.
  • B. Sơ đồ mắc dụng cụ này vào mạch điện.
  • C. Trên mặt dụng cụ này có ghi chữ A hay chữ mA.
  • D. Bảng chia độ cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất.
  • A.  Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ là 0,35A
  • B. Dòng điện đi qua đèn điôt phát quang có cường độ là 28mA.
  • C. Dòng điện đi qua nam châm điện có cường độ là 0,8A.Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,5A.
  • D. Dòng điện đi qua bóng đèn xe máy có cường độ là 0,5A.
  • A. 0,3A
  • B. 1,0A
  • C. 250mA
  • D. 0,5A
  • A. Để đo nguồn điện mắc trong mạch điện là mạnh hay yếu

    
  • B. Để đo lượng électron chạy qua đoạn mạch
    
  • C. Để đo độ sáng của bóng đèn mắc trong mạch

    
  • D. Để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch

    
  • A. Niuton (N)
  • B. Ampe (A)
  • C. Đêxiben (dB)
  • D. Héc (Hz)
 • Câu 6:

  Khi mắc ampe kế vào mạch điện thì cần chú ý điều gì sau đây? 

  • A. Chốt âm của ampe kế mắc vào cực dương của nguồn điện và chốt dương mắc với bóng đèn. 
  • B. Không được mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế trực tiếp vào nguồn điện.
  • C. Chốt dương của ampe kế mắc vào cực âm của nguồn điện và chốt âm mắc với bóng đèn. 
  • D. Mắc trực tiếp hai chốt của ampe kế vào hai cực của nguồn điện.
 • Câu 7:

  Trên một cầu chì có ghi 1A. Con số này có ý nghĩa gì? 

  • A. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này từ 1A trở lên thì cầu chì sẽ đứt. 
  • B. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn lớn hơn 1A.
  • C. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn bằng 1A. 
  • D. Có nghĩa là cường độ dòng điện đi qua cầu chì này luôn nhỏ hơn 1A.
 • Câu 8:

  Mối liên hệ giữa số chỉ của ampe kế với độ sáng của đèn được 4 học sinh phát biểu như sau. Hỏi phát biểu nào dưới đây là sai? 

  • A. Đèn chưa sáng khi số chỉ ampe kế còn rất nhỏ. 
  • B. Đèn sáng càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn.
  • C. Số chỉ của ampe kế giảm đi thì độ sáng của đèn giảm đi. 
  • D. Số chỉ của ampe kế và độ sáng của đèn không liên hệ gì với nhau.
 • Câu 9:

  Ampe kế nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (Cho phép dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,35A). 

  • A. Ampe kế có giới hạn đo 1 A. 
  • B. Ampe kế có giới hạn đo 0,5 A
  • C. Ampe kế có giới hạn đo 100 mA .
  • D. Ampe kế có giới hạn đo 2 A
 • Câu 10:

  Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là: 

  • A. 32 A     
  • B. 0,32 A  
  • C. 1,6 A   
  • D. 3,2 A
 • Câu 11:

  Trường hợp nào dưới đây đổi đơn vị sai? 

  • A. 1,28A = 1280mA. 
  • B. 32mA = 0,32A.
  • C. 0,35A = 350mA. 
  • D. 425mA = 0,425A.
YOMEDIA