Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?

bởi Bo Bo 28/04/2019

1.hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn

A khối lượng của vật tăng

B trọng lượng của vật tăng

C khối lượng riêng của vật tăng

D thể tích của vật tăng

2. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nonhs một vật rắn

A khối lượng của vật tăng

B trọng lượng của vật tăng

C khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật tăng

D Cả 3 trường hợp trên

3. hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi làm lạnh 1 vật rắn đã dc nung nóng

A khối lượng riêng của vật rắn tăng

B khối lượng riêng của vật rắn giảm

C khối lượng riêng của vật rắn k thay đổi

D Cả 3 hiện tượng trên

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan