ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết số 2016 thành tổng của các số nguyên dương liên tiếp

Bài 1: Cho \(\Delta ABC\), AH là đường cao, phân giác BE. Biết \(\widehat{AEB}=45^o\). Hỏi \(\widehat{EHC}=?\)

Bài 2: \(\Delta ABC\) cân tại C, phân giác DA, trung tuyến CM. Tính Các góc tam giác ABC, biết AD = 2CM

Bài 3: Cho \(x^3-3xy^2=5\)\(y^3-3x^2y=10\). Tính \(M=x^2+y^2\)

Bài 4: Cho đa thức \(P\left(x\right)=x^5+ax^3+bx^2+cx+1\). Biết \(P\left(x\right)⋮\left(x^2+x+1\right)\)\(P\left(\sqrt{3}\right)=\sqrt{5}\). Tính gần đúng giá trị a, b, c.

Bài 5: Viết số 2016 thành tổng của các số nguyên dương liên tiếp.

Mong các bạn giúp đỡ hihi

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • bn đã thi casio huyện chưa

      bởi vũ thị thảo 18/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1