YOMEDIA

Tính số cây bưởi và cây cam biết 40% bưởi hơn 40% cam là 8 cây

bởi Nguyễn Thị Lưu 13/10/2018

40% bưởi hơn 40% cam là 8 cây 50% bưởi bé hơn 100% cam là 34 cây hoỉ mỗi loại

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • Gọi x và y (cây) lần lượt là số cây bưởi và cây cam.

  Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}40\%x-40\%y=8\\-50\%x+100\%y=34\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=108\\y=88\end{matrix}\right.\) (nhận)

  Vậy có 108 cây bưởi và 88 cây cam.

  bởi Nguyễn Khang 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi số cây bưởi,cây cam lần lượt  là x,y(cây,x>0,y>0)

  theo bài ta có hệ phương phình sau:

  +0,4x-0,4y=8\Leftrightarrow0,4(x-y)=8\Leftrightarrowx-y=20\Leftrightarrowx=y+20           \Leftrightarrowx=y+20 \Leftrightarrowx=48+20=68

  +y-0,5x=34\Leftrightarrowy-0,5x=34\Leftrightarrowy+0,5x=34\Leftrightarrowy-0,5y+10=34\Leftrightarrow0,5y=24\Leftrightarrowy=48

  vậy số cây bưởi là 68(cây);cam là 48(cây)

  bởi Lê Anh Tài 13/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA