ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính HC, AC, AB, góc C, góc B, biết AH=6cm; BH=3cm

CHO TAM GIÁC ABC VUÔNG TẠI A ĐƯỜNG CAO AH BIẾT AH=6cm;BH=3cm.TÍNH HC,AC,AB,GÓC C, GÓC B

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hỏi đáp Toán

  Kẻ đường cao AH, AH vuông góc với BC.

  Xét \(\Delta\) ABC vuông tại A, đường cao AH có:

  AH^2 = BH.CH (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

  \(\Rightarrow\) CH = \(\dfrac{AH^2}{BH}\) \(\Rightarrow\) CH = \(\dfrac{6^2}{3}\) = 12 (cm).

  Ta có: BC = BH + CH \(\Rightarrow\) BC = 3 + 12 = 15 (cm)

  Ta có: AC^2 = CH.BC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

  \(\Rightarrow\) AC^2 = 12.15 = 180 \(\Leftrightarrow\) AC = \(\sqrt{180}\) = \(6\sqrt{5}\)

  Ta có: AB^2 = BH.BC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

  \(\Rightarrow\) AB^2 = 3.15 = 45 \(\Leftrightarrow\) AB = \(3\sqrt{5}\)

  Ta có: sin C = \(\dfrac{AB}{BC}\) (tỉ số lượng giác)

  \(\Rightarrow\) sin C = \(\dfrac{3\sqrt{5}}{15}\) = \(\dfrac{\sqrt{5}}{5}\) \(\Leftrightarrow\) \(\widehat{C}\) = 27 độ

  Ta có: \(\widehat{B}\) + \(\widehat{C}\) = 90 độ

  \(\Rightarrow\) \(\widehat{B}\) = 63 độ

    bởi truong khanh linh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1