YOMEDIA

Tìm m để phương trình mx^2 - 2(m-1)x + m +1 = 0 vô nghiệm

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 26/10/2018

tìm m để mỗi pt sau vô nghiệm :

B1 : a) mx2 - 2(m-1)x + m +1 = 0

b) 3x2 + mx + m2 = 0

c) m2x2 - 2m2x + 4m2 + 6m + 3

b2 : tìm m để mỗi pt sau có 2 nghiệm phân biệt :

a) mx2 - 2(m - 1 )x + m + 1 =0

b) x2 - 4x + m =0

c) ( m+3)x2 + 3( m + 1 )x + m2 + 3m - 4 =0

>< giúp với ạ

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • c) \(m^2.x^2-2m^2x+4m^2+6m+3=0\)

  \(\Delta'=\left(-m^2\right)^2-m^2.\left(4m^2+6m+3\right)\)

  \(\Delta'=m^4-4m^4-6m^3-3m^2\)\(\Delta'=-3m^4-6m^3-3m^2\)

  để pt vô nghiệm thì \(\Delta'< 0\Leftrightarrow-3m^4-6m^3-3m^2< 0\)

  \(\Leftrightarrow-3m^2.\left(m^2+2m+1\right)< 0\)

  \(\Leftrightarrow-3m^2.\left(m+1\right)^2< 0\)

  \(\Leftrightarrow-3m^2< 0\) ( vì \(\left(m+1\right)^2>0\forall m\ne-1\) )

  \(\Leftrightarrow m>0\)

  vậy \(m>0\)\(m\ne1\)

  bởi Nguyễn Sơn 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA