YOMEDIA

Tìm GTLN, GTNN của A= (x^2 -2x+2)/ x^2 + 2x + 2 )*x^2 − 2x + 2/x^2 + 2x + 2

bởi Aser Aser 21/01/2019

Tìm GTLN, GTNN của A= \(\dfrac{\text{(x^2 -2x+2)}}{x^2+2x+2)}\)\(\dfrac{x^2-2x+2}{x^2+2x+2}\)

B=\(\dfrac{x^2+2x+2}{x^2+1}\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(A=\dfrac{x^2-2x+2}{x^2+2x+2}\)

  \(\Leftrightarrow Ax^2+2Ax+2A=x^2-2x+2\)

  \(\Leftrightarrow\left(A-1\right)x^2+\left(2A+2\right)x+\left(2A-2\right)=0\) (*)

  Để (*) có nghiệm thì

  \(\Delta'\ge0\Leftrightarrow\left(A+1\right)^2-2\left(A-1\right)^2\ge0\Leftrightarrow-A^2+6A-1\ge0\)

  \(\Leftrightarrow3-2\sqrt{2}\le A\le3+2\sqrt{2}\)

  Vậy GTNN của A là \(3-2\sqrt{2}\); GTLN của A là \(3+2\sqrt{2}\)

  \(B=\dfrac{x^2+2x+2}{x^2+1}\)

  Làm tương tự câu a ta được \(\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\le B\le\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\)

  bởi Tran Tri Tin 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA