YOMEDIA

Rút gọn P=( 2 + /cănx/2 − cănx + cănx/2 +cănx - 4x + 2cănx − 4/x − 4) : (2/2 − cănx - cănx + 3/2cănx − x)

bởi May May 12/02/2019

cho P = (\(\dfrac{2+\sqrt{X}}{2-\sqrt{X}}\)+\(\dfrac{\sqrt{X}}{2+\sqrt{X}}\)-\(\dfrac{4x+2\sqrt{x}-4}{x-4}\)) : (\(\dfrac{2}{2-\sqrt{x}}\)-\(\dfrac{\sqrt{X}+3}{2\sqrt{X}-x}\))

a, rút gọn P

b, tìm x để P >0

c, tìm x để P=1

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(P=\left(\dfrac{-\left(2+\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}-2}+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}-\dfrac{4x+2\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}^2-2^2}\right):\left(\dfrac{2}{2-\sqrt{x}}-\dfrac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}\left(2-\sqrt{x}\right)}\right)\)

  \(P=\left(\dfrac{-\left(2+\sqrt{x}\right)^2+\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)-4x-2\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right):\left(\dfrac{2\sqrt{x}-\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}\left(2-\sqrt{x}\right)}\right)\)

  \(P=\left(\dfrac{-4-4\sqrt{x}-x+x-2\sqrt{x}-4x-2\sqrt{x}+4}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}\right).\left(\dfrac{\sqrt{x}\left(2-\sqrt{x}\right)}{\sqrt{x}-3}\right)\)

  \(P=\dfrac{-4x\left(\sqrt{x}\left(2-\sqrt{x}\right)\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

  \(P=\dfrac{-4x\left(-\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-2\right)\right)}{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

  \(P=\dfrac{\sqrt{16x^3}}{\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-3\right)}\)

  Có j bạn xem lại coi có sai xót chỗ nào ko nhé, mk ko chắc là đúng 100% đâu.

  bởi Thái Đức Duy 12/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>