AMBIENT

Rút gọn biểu thức A = căn(1 − 4a + 4a^2) − 2a

bởi Bin Nguyễn 29/01/2019

Bài 1 rút gọn biểu thức

a, A =\(\sqrt{1-4a+4a^2}-2a\)

b, B=\(x-2y-\sqrt{x_{ }^2-4xy+4y^2}\)

c, C=\(x^2+\sqrt{x^4-8x^2+16}\)

d,D=\(2x-1-\dfrac{\sqrt{x^2-10x+25}}{x-5}\)

e, E=\(\dfrac{\sqrt{x^4-4x^2+4}}{x^2-2}\)

f, F=\(\sqrt{\left(x-4\right)^2}+\dfrac{x-4}{\sqrt{x^2-8x+16}}\)

Bài 2 cho biểu thức A=\(\sqrt{x^2+2\sqrt{x^2-1}}-\sqrt{x^2-2\sqrt{x^2-1}}\)

a, Với giá trị nào của x thì A có nghĩa

b,Tính A nếu x lớn hơn hoặc bằng \(\sqrt{2}\)

Bài 3 cho 3 số dương x, y, z thỏa mãn điều kiện : xy+yz+zx=1 tính

A= \(x\sqrt{\dfrac{\left(1+y^2\right)\left(1+z^2\right)}{1+x^2}}+y\sqrt{\dfrac{\left(1+z^2\right)\left(1+x^2\right)}{1+y^2}}+z\sqrt{\dfrac{\left(1+x^2\right)\left(1+y^2\right)}{1+z^2}}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • BTVN nhiều nhỉ?

  a,A=-1

  b,B=2x-4y

  c,C=2x^2-4

  bởi Hoàng Tiến Chủ 29/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>