Giải phương trình 3x+2/căn(x+2)=2căn(x+2)

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 22/01/2019

\(\dfrac{3x+2}{\sqrt{x+2}}=2\sqrt{x+2}\)

Giải phương trình

Câu trả lời (1)

 • \(\dfrac{3x+2}{\sqrt{x+2}}=2\sqrt{x+2}\) . ĐKXĐ : \(x>-2\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{3x+2}{\sqrt{x+2}}=\dfrac{2\sqrt{x+2}.\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}}\)

  \(\Leftrightarrow3x+2=2x+4\)

  \(\Leftrightarrow x=2\) ( Thỏa mãn )

  Vậy \(S=\left\{2\right\}\)

  bởi Nguyễn thị phương Anh 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan