Số nguyên a có là số hữu tỉ không ?

bởi Trương Ngọc Ánh 10/06/2019
Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Câu trả lời (8)

 • Số nguyên a có là số hữu tỉ vì \frac{a}{1} đã viết được dưới dạng phân số \frac{a}{b}

  Chúc bn hc tốt 

  bởi Yuuki Umi 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • CÓ vì số nguyên a có dạng là \frac{a}{1} và đã đc viể dưới dạng ps

  bởi Khỉ D. Lù 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tập hợp các số nguyên Z thuộc tập hợp các số hữu tỉ Q. 
  Số nguyên a nằm trong tập hợp các số nguyên Z thì cũng thuộc tập hợp các số hữu tỉ Q. 
  Kết luận: Số nguyên a cũng là số hữu tỉ.

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số nguyên a là số hữu tỉ. Vì có thể viết được dưới dạng a/1.

  bởi Đặng Vi 15/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số nguyên a không là số hữu tỉ.

  Vì a khác 0

  bởi - Đạo 15/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số nguyên a là số hữu tỉ

  bởi What is my name? 16/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có vì a có thể viết a = a/1 nên a là số hữu tỉ

  bởi Huỳnh Anh Kha 16/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • có , vì a có thể viết  a=a/1 ->a là số hữu tỉ

  bởi ngô mai phương 17/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan