RANDOM

Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a

bởi Ha Ye 06/09/2017

Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a , hình chiếu của A' lên mp(ABC) trùng với trung điểm cạnh AB, cạnh bên A'A tạo vơ sđáy một góc bằng 45 độ. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi H là trung điểm của AB ta có \(A'H \bot (ABC)\)

  Suy ra: \((A'A;(ABC)) = \widehat {A'AH} = {45^0}\)

  Suy ra: \(A'H = AH.tan\widehat {A'AH} = AH.\tan {45^0} = \frac{a}{2}\)

  Vậy thể tích khối lăng trụ là: \({V_{ABC.A'B'C'}} = \frac{1}{3}{S_{ABC}}.A'H = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{24}}.\)

  bởi Mai Rừng 07/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>