Ha Ye's Profile

Ha Ye

Ha Ye

01/01/1970

Số câu hỏi 21
Số câu trả lời 3
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (38)

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: Tích phân Cách đây 4 tháng

  tính tích phân của (2sinx+3cosx+x)dx cận từ pi/3 đến pi/4

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: khoảng cách từ M đến gốc tọa độ O Cách đây 4 tháng

  trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(3;-1;2) khoảng cách từ M đến gốc tọa độ O

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: tọa độ của điểm Cách đây 4 tháng

  trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(2016;-1;-2017) . Hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục Oz có tọa độ?

 • Ha Ye đã đặt câu hỏi: tìm nguyên hàm Cách đây 4 tháng

  tìm nguyên hàm của hàm số:(5x-1)dx

 • Ha Ye đã trả lời trong câu hỏi: Hình nón 12 Cách đây 5 tháng

  góc SAB=a (45<a<90). Tính Sxq của hình nón có đỉnh là S và có đường tròn đáy ngoại tiếp đáy ABCD của hình chóp